Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 20.novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 292 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu kūdras ieguvei atradnē “Rustūžu” purvs.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Sfagnum”, reģ.nr. 50103790551, adrese: Zolitūdes iela 46A-7, Rīga, LV-1029.

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota kūdras ieguve neapgūtā kūdras atradnē 480 ha platībā Limbažu novadā, Viļķenes pagastā, nekustamajā īpašumā “Rīgas pilsētas mežu fonds”, kadastra nr. 6688 004 0110

Šī gada 26.aprīlī Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza ielā 1, Viļķenē, plkst. 10:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Continue reading

Paziņojums par atkārtotu ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2015.gada 15.janvārī ir papildināts un pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras izstrādes uzņēmuma SIA „OLAINES KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai Olaines novadā, Mārupes novadā un Babītes novadā aktuālais ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „OLAINES KŪDRA”, reģ., nr. 40003006999, Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114. Paredzētā darbība plānota Cenas tīreļa kūdras purvā (kūdras fonda Nr.1691) Olaines pag., Mārupes pag., Babītes pag.
 
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā pieņemts 2012.gada 25.maijā. Ietekmes uz vidi novērtējumu sagatavojis SIA „ĢEO Resursi”. Ziņojums iesniegts VPVB 2015.gada 16.janvārī.
 
Ar ziņojumu var iepazīties internetā www.georesursi.lv, vai Mārupes (Mārupe, Daugavas 29) novada, Babītes (Piņķi, Centra 4) novada, un Olaines (Olaine, Zemgales 33) novada domēs.

Ietekmi uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā Mārupes, Olaines, Babītes pagastos papildinātā, aktuālā redakcija.

Ziņojums 2015
Kopsavilkums 2015

Pielikums NR 1
Pielikums NR 2
Pielikums NR 3
Pielikums NR 3a
Pielikums NR 4
Pielikums NR 5
Pielikums NR 6
Pielikums NR 7
Pielikums NR 8
Pielikums NR 9
Pielikums NR 10
Pielikums NR 11
Pielikums NR 12
Pielikums NR 13
Pielikums NR 14
Pielikums NR 15
Pielikums NR 16
Pielikums NR 17
Pielikums NR 18
Pielikums NR 19
Pielikums NR 20

Sabiedriskās apspriešanas protokoli

Image

Ietekmes uz vidi novērtējuma cenas Tīreļa kūdras purvā ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokoli.