Paziņojums par atkārtotu ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

2015.gada 15.janvārī ir papildināts un pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras izstrādes uzņēmuma SIA „OLAINES KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai Olaines novadā, Mārupes novadā un Babītes novadā aktuālais ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „OLAINES KŪDRA”, reģ., nr. 40003006999, Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114. Paredzētā darbība plānota Cenas tīreļa kūdras purvā (kūdras fonda Nr.1691) Olaines pag., Mārupes pag., Babītes pag.
 
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā pieņemts 2012.gada 25.maijā. Ietekmes uz vidi novērtējumu sagatavojis SIA „ĢEO Resursi”. Ziņojums iesniegts VPVB 2015.gada 16.janvārī.
 
Ar ziņojumu var iepazīties internetā www.georesursi.lv, vai Mārupes (Mārupe, Daugavas 29) novada, Babītes (Piņķi, Centra 4) novada, un Olaines (Olaine, Zemgales 33) novada domēs.