Sabiedriskās apspriešanas protokoli

Image

Ietekmes uz vidi novērtējuma cenas Tīreļa kūdras purvā ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokoli.