Ietekmi uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā Mārupes, Olaines, Babītes pagastos papildinātā, aktuālā redakcija.

Ziņojums 2015
Kopsavilkums 2015

Pielikums NR 1
Pielikums NR 2
Pielikums NR 3
Pielikums NR 3a
Pielikums NR 4
Pielikums NR 5
Pielikums NR 6
Pielikums NR 7
Pielikums NR 8
Pielikums NR 9
Pielikums NR 10
Pielikums NR 11
Pielikums NR 12
Pielikums NR 13
Pielikums NR 14
Pielikums NR 15
Pielikums NR 16
Pielikums NR 17
Pielikums NR 18
Pielikums NR 19
Pielikums NR 20